Управління відходами на основі замкненого циклу ?>

Управління відходами на основі замкненого циклу

Про проект

 • Проект спрямований на впровадження інновацій у зборі та утилізації відходів у напрямку впровадження економіки замкненого циклу у поводженні з відходами.
 • Метою є підвищення екологічної ефективності в трьох різних муніципалітетах шляхом розв’язанняправових питань, створення інфраструктури утилізації відходів та запровадження нових технологій, скорочення площі полігонів та допомоги у досягненні цілей ЄС, пов’язаних з поводженням з відходами
 • Метою є встановлення довгострокового шляху до економіки замкненого циклу:
  • Циркулярна економіка базується на розширенні життєвого циклу продукції шляхом максимально можливої їх переробки, ремонту та відновлення матеріалів, з яких вони виготовлені.
 • Проект спрямований на активізацію залучених муніципалітетів у напрямку виявлення інноваційних шляхів зменшення несприятливого впливу на навколишнє середовище.
 • У проекті передбачаються:
  • Техніко-економічне обґрунтування/концепт-дослідження
  • Навчальні тури до Скандинавії з метою участі в обміні знаннями між підприємцями, операторами із поводження з відходами, дослідницькою спільнотою та представниками органів місцевого самоврядування
  • Підготовка та реалізація програм та заходів з підвищення рівня екологічної свідомості в місцевих громадах
  • Пілотні проекти та тестування кращих практик та нових технологій в мікро-масштабі з урахуванням місцевих умов для підготовки ґрунту для майбутніх флагманських проектів
  • Тестові пілотні методики та технології підготовки населення та освіти молоді
 • Важливими аспектами проекту є:
  • Транснаціональне співробітництво – посилення обміну досвідом між муніципалітетами, операторами поводження з відходами, компаніями та навчальними закладами
  • Обмін досвідом між усіма учасниками проекту
  • Підвищення компетентностей державних службовців задіяних у сфері поводження з відходами
  • Пряме та непряме навчання представникам місцевої влади, державним службовцям та населенню
  • Передача актуальних знань
  • Поширення найкращих світових практик у поводженні з відходами
  • Розробка концепцій та рішень для сталого екологічного менеджменту
  • Сприяння розвитку екологічної свідомості молоді та широких верств населення
  • Визнання потребрізних країн, навколишнього середовища і прогресу поводження з відходами

 

 • Проект впроваджується з 1 вересня 2020 року по 31 липня  2023 року

 

План дій ЄС

 • Проект вирішує частину проблем, визначених Планом дій з економіки замкненого циклу ЄС.
 • Дослідження Європейської парламентської дослідницької служби (На шляху до економіки замкненого циклу – поводження з відходами в ЄС. IP/G/STOA/FWC/2013-001/LOT 3/C3 (вересень 2017) робить висновок, що збір високоякісних потоків відходів для повторного використання, переробки та утилізації також вимагає залучення громадян та інтегрованого розвитку інфраструктури від муніципального до рівня ЄС.
 • Парламент ЄС визнає відносно високу кількість необроблених відходів, які все ще знаходяться на звалищах в багатьох державах-членах. Тому ключовими викликами на майбутнє є зниження рівня генерації відходів і узгодження цілей поводження з відходами з цілями економіки замкненого циклу.
 • Як згадується, розширена і напружена політика є ключовим пріоритетом для зниженняекологічного навантаження і досягнення загальних цілей ресурсоефективної економіки.

 

 

Веб-сайт проекту

Більш детальну інформацію про проект, новини, оновлення та ресурси можна знайти за посиланням:

www.circular-waste.eu/

 

Про фонд та партнерів

Про Фонд

 

 • Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через Norwegian Regional Cooperation Fund for Regional Cooperation (EEA)(Фонд Єдиного економічного простору та Норвегії для регіонального співробітництва) і має загальний бюджет у розмірі 1,3 млн євро, з яких бюджет м. Суми – 200,2 тис .євро

 

Звіт про акції оператора фонду

 

Всі заголовки, що посилаються на проект, повинні містити наступне твердження:

Проєкт Circular Based Waste Management (Управління відходами на основі замкненого циклу) фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Фонд грантів ЄЕП та Норвегії для регіонального співробітництва)

 

Про кожного партнера

 • Партнери проекту з трьох різних країн і мають різні цілі у поводженні з відходами, а також стикаються з різними проблемами при реалізації цілей ЄС.
 • Провідним партнером проекту є муніципалітет міста Мажейкяй (Литва), інші партнери – уряд міста Пайде (Естонія), Сумська міська рада (Україна), Регіональний центр відходів Тельшяй (Литва) та недержавна організація Грін Бізнес Норвей (Норвегія) як експертний партнер.
 • Муніципалітет Мажейкяй спільно з регіональним центром відходів  Тельшяй мають на меті вирішити 1. Збір побутових відходів, сортування та утилізація, 2. Сортування та переробка дігестату і 3. Переробка пластику. Все вищесказане – в поєднанні з розбудовою потенціалу та освітою населення для підвищення обізнаності про переробку відходів.
 • Уряд міста Пайде хотів би зібрати та проаналізувати доцільність впровадження нових практик та інновацій у діджиталізації управління відходами та підвищенні екологічної свідомості населення, особливо молоді.
 • Сумська міська рада хотіла б закласти передумови поводження з відходами на основі замкненого циклу, нарощувати потужності та здобувати знанняв усіх аспектах збору відходів, а також підвищувати рівень знань та обізнаності серед населення.
 • Green Business Norway ділиться досвідом і кращими практиками з Норвегії в управлінні відходами на основі економіки замкненого циклу, організує навчальні тури та зустрічі та координує налагодження співпраці між партнерами-бенефіціарами та операторами поводження з відходами, експертами,спрямованими на запровадження нових практик у відповідних регіонах.

 

Протягом 2018-2020 р. виконавчі органи Сумської міської ради (Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР і Департамент інфраструктури міста СМР) разом з ведучим заявником – муніципалітетом              м. Мажекяй (Литва) брали участь у конкурсі проєктів регіонального співробітництва Фонду грантів Єдиного економічного Простору та Норвегії «Спільні виклики – спільні рішення».

Проєкт «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») став переможцем зазначеного конкурсу та Фондом було присуджено грант на проведення комунікаційних та просвітницьких заходів спрямованих на обмін досвідом, а також на реалізацію пілотного проєкту у приватному секторі Сумської міської територіальної громади.

Партнерами проєкту, крім міста Суми також стали Уряд міста Пайде (Естонія), Регіональний центр поводження з відходами м. Тельшяй (Литва) та недержавна організація «Green Business Norway» (Норвегія).

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 20.05.2020 № 6842-МР «Про надання дозволу Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради на участь в реалізації проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») та розпорядження міського голови, створено робочу групу для участі в реалізації проєкту, Департаментом інфраструктури міста СМР укладено Партнерську угоду та сформовано команду проєкту.

 

During 2018-2020, the executive bodies of Sumy City Council (Department of Finance, Economy and Investment of SCC and the Department of City’s Infrastructure of SCC) together with the leading applicant – the municipality of Mazeikiai (Lithuania) participated in the call of the European Economic Area and Norway Grants Fund for regional cooperation “Joint Challenges – Joint Decisions”. The project “Circular-based waste management” was awarded a grant for communication and educational activities aimed at exchanging experiences, as well as the implementation of a pilot project in the private households of Sumy city territorial community. In addition to the city of Sumy, the project partners also include the Government of Paide (Estonia), the Regional Waste Management Center in Telsiai (Lithuania) and the non-governmental organization Green Business Norway (Norway). According to the decision of the Sumy City Council dated 20.05.2020 № 6842-MR “On granting permission to the Department of City’s Infrastructure of the Sumy City Council to participate in the project” Circular-based waste management” and the mayor’s order, a working group was created to participate in the project. The Department of City’s Infrastructure was signed the Partnership Agreement and formed a project team.

 

29.10.2020

Вебінар «Кращі практики управління відходами на основі замкненого циклу. Досвід Норвегії»

В рамках роботи над проєктом «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)» експертним партнером (компанія “Green Buisness Norway”) 29 жовтня 2020 було проведено вебінар щодо кращих практик управління відходами на основі замкненого циклу у Норвегії. Проводив вебінар CEO “Green Buisness Norway” – пан Тор Сверре Міннесйор. Основні питаннями що були розглянуті та обговорені на вебінарі:

 • Принципи побудови системи управління відходами на основі замкненого циклу, а саме: мінімізація утворення відходів, збільшення обсягів переробки та подовження строку служби продуктів, розширена відповідальність виробника у поводженні з відходам (в першу чергу, пакуванням).
 • Дорожня карта Норвегії  щодо управління відходами на основі замкненого циклу – життєвий цикл відходів від їх утворення до утилізації або вторинної переробки.
 • Кращі практики управління відходами реалізовані у Норвегії (автоматизовані сортувальні лінії, депозитна система, смарт-контейнери тощо)

У вебінарі прийняли учать представники усіх партнерів (Україна, Литва, Естонія), загалом більше 20 осіб. Від м. Суми учасниками вебінару були не тільки команда проєкту (Департамент інфрастурктури міста СМР), члени робочої групи проєкту (Департаменту фінансів, економіки та інвестицій СМР), а й представники надавачів послуг поводження з відходами (ТОВ «А-Муссон», ТОВ «Сервісресурс») та комунальних підприємств міста (КП «Сумижилкомсервіс», КП «Паркінг»).

Даний вебінар був першим із циклу щомісячних зустрічей, спрямованих на поширення передового досвіду країн ЄС у сфері поводження з відходами. Орієнтовна дата наступного вебінару – кінець листопада 2020.

Презентація додається.

Вебінар №1 Тор Свер 201029 webinar 1 best practices in waste management Нова Презентація Васькіна І. For_Partners

Webinar “Best practices of Circularbased waste management. The experience of Norway»

 

As part of the work on the project “Circular-based waste management” the expert partner (“Green Buisness Norway “) held a webinar on best practices for closed cycle waste management in Norway on October 29, 2020. Mr. Thor Sverre Minnesior, CEO of Green Buisness Norway, conducted the webinar. The main issues that were considered and discussed at the webinar:

 • Principles of building aCircular-basedwaste management system, such as: minimizing waste generation, increasing the volume of processing and extending the service life of products, extended producer responsibility for waste management (primarily packaging).
 • Norway Roadmap for Circular-basedwastemanagement – The life cycle of waste from generation to disposal or recycling.
 • Best waste management practices implemented in Norway (automated sorting lines, deposit system, smart containers, etc.).

The representatives of all partners (Ukraine, Lithuania, Estonia) attended the webinar. More than 20 people total. Among participants were not only the project team (Department of City’s Infrastructure), members of the working group of the project (Department of Finance, Economics and Investment), but also waste management service providers (LLC “A-Monsoon”, LLC Service Resource “) and municipal enterprises of the city (KP” Sumyzhilkomservice “, KP” Parking “). This webinar was the first in a series of monthly meetings aimed at disseminating EU best practices in the field of waste management. The approximate date of the next webinar is the end of November 2020.

The presentation is attached.

Вебінар №1 Тор Свер 201029 webinar 1 best practices in waste management Нова Презентація Васькіна І. For_Partners

 

05.11.2020

Тренінг з використання системи Egreg для ведення проєктної діяльності

Оператором Фонду грантів Єдиного економічного Простору та Норвегії було проведено тренінг для представників партнерів, що залучені до виконання проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») щодо користування електронною системою EGREG. Дана система використовується Фондом для моніторингу виконання проєктів та здійснення аудиторської перевірки. Метою тренінгу є навчання адміністраторів проєкту правильному використанню системи EGREG для забезпечення ефективного планування та роботи за проєктом, включаючи реєстрацію витрат та підготовку звітів. Основними питаннями розглянутими на тренінгу біли особливості навігації по системі, планування діяльності за проєктом та ведення фінансової звітності. У тренінгу прийняли участь представники Робочої групи для участі в реалізації проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу».

Training on the Egreg system for project activities

 The European Economic Area and Norway Grants Fund operator conducted a training for the partners involved in the project “Circular-based waste management” on the use of the EGREG electronic system. This system is used by the Fund to monitor project implementation and audit. The purpose of the training is to train project administrators on the proper use of the EGREG system to ensure effective project planning and work, including cost registration and reporting. The main issues considered at the training were the navigation system, project planning and financial reporting. The training was attended by the Working Group of the project “Circular-based waste management”.

 

Webinar 26.11.2020

В четвер, 26 листопада 2020 року, відбувся другий вебінар із серії «Кращі практики управління відходами на основі замкненого циклу» в рамках реалізації проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)». Вебінар було організовано експертним партнером (компанія “Green Buisness Norway”. Було розглянуто та обговорено дві основні теми:

 • Кращі практики поводження з твердими побутовими відходами – доповідач пан Фроде Сивертсен, директор компанії Мепекс (“Mepex”). Під час доповіді обговорили сучасний стан із поводження з ТПВ у Норвегії, досвід впровадження різних технік сортування та переробки відходів, а також цілі, що ставить перед собою Норвегія. Серед них такі як: обов’язкове відокремлення харчових відходів, удосконалення системи повторного використання та переробки, запровадження цифрових рішень та технологій в цій галузі, стимулювання ринку товарів із перероблених ресурсів.
 • Система управління відходами в Литві: досягнення та виклики – доповідач пан Альбертас Скінуліс, директор Інституту захисту довкілля – познайомив учасників вебінару із ситуацією щодо поводження із відходами у Литві, стан впровадження системи розширеної відповідальності виробника, існуючими технологіями переробки та планами на майбутнє. Серед основних причин недостатньо ефективного функціонування системи менеджменту відходів Литви пан Скінуліс відмітив недосконалість законодавчої бази та необхідність підвищення обізнаності населення стосовно можливостей переробки та зменшення обсягів утворення відходів.

У вебінарі прийняли учать представники усіх партнерів (Україна, Литва, Естонія), загалом більше 20 осіб. Від м. Суми учасниками вебінару були не тільки команда проєкту (Департамент інфрастурктури міста СМР), члени робочої групи проєкту (Департаменту фінансів, економіки та інвестицій СМР), а й представники надавачів послуг з поводження з побутовими відходами та комунальних підприємств міста.

Рисунок1
Рисунок2
Рисунок3

 

 

Webinar 25.02.2021

Продовжується цикл вебінарів із серії «Кращі практики управління відходами на основі замкненого циклу» в рамках реалізації проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)». 25 лютого 2021 р. відбувся черговий вебінар за темою «Впроваджені практики повторного використання матеріалів та виробів» («Established practices for reuse of materials and items»).

У вебінарі взяли учать представники з України, Литви, Естонії, Норвегії – загалом біля 30 осіб. Серед учасників вебінару з боку м. Суми – представники Сумської міської ради (Департаменту інфраструктури міста і Департаменту фінансів, економіки та інвестицій), а також представники КП «Сумижилкомсервіс» СМР, ТОВ «А-МУССОН», ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» та екологи-науковці. Пані Міріам Меккі, радник Circular Solutions, компанії Mepex (Норвегія) розповіла про унікальний досвід скандинавських країн (Норвегії, Швеції) щодо організації роботи центрів вторинної переробки сировини та приватні ініціативи в цій сфері.

Представник Литви, пані Агне Ючієне, керівник відділу повторного використання “Алітуського регіонального центру поводження з відходами, поділилася досвідом роботи Центру поводження з відходами Алітуського регіону, Литва. Доповіді викликали жвавий відгук та обговорення учасників вебінару.

Рисунок1

Рисунок2

Рисунок3

Рисунок4

Рисунок5

 

Webinar 4 18 of March

 

У четвер, 18 березня відбувся четвертий вебінар в рамках реалізації проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу». Цей вебінар був зосереджений на практиках розділення відходів та системах збору ТПВ. Учасникам вебінару були представлені дві теми:

 1. Система розділення відходів, що використовується в муніципалітетах регіону Гренландія в Норвегії: поточні досягнення, заплановані покращення та майбутні цілі щодо переробки ТПВ. Спікер – пан Ерік Хойнс, керівник відділу розвитку, Renovasjon i Grenland IKS rig.no

Renovasjon I Grenland (RIG) – міжмуніципальна компанія, відповідальна за збирання відходів, що охоплює 4 муніципалітети регіону Гренландії. RIG розробляє та впроваджує систему роздільного збирання, проводить тендери на збирання відходів домогосподарств та експлуатує пункти збирання та переробки відходів у регіоні. В даний час RIG розширила систему роздільного збирання щодо збору скляної та металевої упаковки. Було нещодавно започатковано нову ініціативу – електронне маркування побутових контейнерів.

 1. Практика та досвід розділення відходів. Спікер – пані Хільдегунн Іверсен, генеральний директор, LOOP, Норвегія

LOOP www.loop.no – це норвезька НУО, яку підтримують приватні та державні організації у галузі поводження з відходами. LOOP фокусується на роздільному збиранні та мінімізації відходів. LOOP управляє національною комунікаційною платформою www.sortere.no для управління відходами, роздільного збирання та переробки, що охоплює як ТПВ, так і комерційні відходи. www.sortere.no надає національний огляд ситуації щодо поводження з відходами та актуальні нормативні акти, практики розділення ресурсів, класифікацію та маркування відходів, а також вказівки щодо збирання та переробки пакувальних матеріалів, електронних відходів та інших фракцій. LOOP координує національну ініціативу щодо використання нового набору етикеток та кольорів для однакового маркування при роздільному збиранні. Загальна мета полягає в тому, щоб полегшити споживачам правильне розділення відходів.

У вебінарі традиційно взяли учать представники партнерів проєкту з України, Литви, Естонії, Норвегії – загалом біля 30 осіб. Активну участь демонструють представники Сумської міської ради, а саме: відділу поводження з ТПВ Департаменту інфраструктури міста, сектору екології та відділу інвестицій та зовнішнього партнерства Департаменту фінансів та інвестицій, а також представники комунальних підприємств та ТОВ «А-Муссон», ТОВ «Сервісресурс».

Рисунок1 Рисунок2 Рисунок3 Рисунок4 Рисунок5 Рисунок6 Рисунок7 Рисунок8 Рисунок9 Рисунок10 Рисунок11 Рисунок12 Рисунок13 Рисунок14

 

 

В рамках проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу» («Circular-based waste management») оголошується Транснаціональний конкурс відео-робіт «Зробимо наше місто чистим!»  (Let’s make our city clean!)

 

Рисунок15

Запрошуємо дітей 12-19 років , що проживають на території Сумської міської ОТГ прийняти участь у конкурсі відео-робіт – творчому змаганні за темою «Зробимо наше місто чистим!».

Створіть відео на 10-30 секунд яке пропонує ідеї або висвітлює теми, що стосуються питань відходів та шляху нашого міста до впровадження їх сортування або вторинного використання за однією із наступних категорій:

 1. Sortman/ Супер Сортувальник: Залучення мешканців до роздільного збору побутових відходів
 2. Cleanfuture! / Чисте майбутнє!: Альтернативи одноразовому пакуванню
 3. Secondlife of waste / Друге життя відходів
 4. Mostsustainable/everlasting solution / Стале рішення – вирішення проблеми відходів, яке буде довготривалим
 5. SuperRe-user / Супер Реюзер – найкращі ідеї для повторного використання відходів
 6. Wondertrasher / Чарівне сміття  – які чарівні речі ви можете зробити зі сміття
 7. RecyclingChampion / Чемпіон із переробки – ідеї, які заохочують людей до переробки
 8. Artcycler / Митець – предмети мистецтва або модні предмети з відходів

 

Конкурс проходитиме в 2 етапи.

Етап 1 – місцевий: Конкурс відео учасників, які проживають в межах Сумської ТГ. Буде визначено 10 переможців, яких відбере журі з представників Департаменту інфраструктури міста СМР. 10 переможців отримують цінні призи і змагатимуться за перемогу у транснаціональному етапі.

Етап 2 – Транснаціональний: 10 найкращих відео з першого туру змагатимуться у транснаціональному конкурсі, де учасники представлятимуть такі міста: 

 • Мажейкяй, Литва
 • Плунге, Литва
 • Пайде, Естонія
 • Суми, Україна

Буде обрано 4 переможця – по одному з кожного муніципалітету.

4 відео- переможця можуть представляти будь-яку категорію.

Переможці цього туру будуть обрані шляхом відкритого для громадськості онлайн голосування на сайті проєкту.

Також журі відбере 10 робіт, які отримають сертифікат в обраній номінації.

УВАГА! Приз-сюрприз!

Під час змагань буде оголошено приз сюрприз великої вартості! Володаря призу-сюрпризу буде обирати спеціальна суддівська колегія, і він може бути з будь-якої країни та будь-якої номінації!

Як взяти участь?

 1. Створи відео на 10-30 секунд на обрану тему
 2. Завантаж його на YouTube
 3. Заповниреєстраційну форму та надійшли її нам на адресу: waste.sumy@gmail.com
 4. Зроби це до 18 квітня!

 Організатор

This competition is organised by the Circular Based Waste Management project. 

The Circular Based Waste Management project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Цей конкурс організований проектом “Циркулярне управління відходами”. Проект кругового управління відходами фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через ЄЕЗ та Норвезький грантовий фонд для регіональної співпраці.

 

Webinar 5 – 22.04.21

Вебінар 5 «Кампанії з екологічної обізнаності в школах»

22 квітня 2021 р.

Черговий вебінар для працівників Сумської міської ради в рамках реалізації проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу» відбувся 22 квітня 2021 року. Цього разу тематика вебінару стосувалася комунікаційної складової проєкту, а саме залученню школярів та проведенню кампаній з екологічної обізнаності в школах. Запрошеним спікером стала пані Фредрікке Фрііс Бертойссен, яка є керівником програми «Екологічна школа LOOP» (LOOP – це норвезька НУО, яку підтримують приватні та державні організації у галузі поводження з відходами. LOOP фокусується на роздільному збиранні та мінімізації відходів).

Пані Фрідерікке розповіла про те, що собою являє «Екологічна школа LOOP», їх мету та основні напрями діяльності, про реалізовані заходи і програми, орієнтовані на школярів.

Особливо цікаво було висвітлено кампанію сталого розвитку, яку вони розпочали минулого тижня.

Були також представлені мотивуючі зразки відео для школярів та надані практичні поради щодо залучення цієї цільової аудиторії до активної участі в екологічних кампаніях.

У вебінарі взяли учать представники партнерів проєкту з України, Литви, Естонії, Норвегії, в тому числі представники Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради та Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. Вебінар викликав жваву дискусію та обмін думками між усіма партнерами проєкту і представлений досвід обов’язково стане у пригоді при проведенні інформаційних кампаній в рамках проєкту. Дякуємо організаторам та пані Фредрікке Фрііс Бертойссен за цікавий вебінар!

Рисунок1

Рисунок2

Рисунок3

Рисунок4

 

Нагородження переможців І етапу конкурсу малюнків «Зробимо наше місто чистим!»

02.06.2021 у актовій залі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, №23 відбулось нагородження переможців І етапу конкурсу малюнків «Зробимо наше місто чистим!», який пройшов у нашому місті у рамках реалізації проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»).

Цей Проєкт фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через ЄЕЗ та Норвезький грантовий фонд для регіональної співпраці.

Проект впроваджується муніципалітетом Мажейкяйського району Литви, міським урядом Пайде Естонія, АТ “Центр поводження з відходами Тельшяй”, Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та AS «Green Business Norway».

В основі проєкту лежать принципи кругової економіки, де відходи вважаються цінним ресурсом. Він заснований на розширенні життєвого циклу продукції шляхом повторного її використання, переробки, ремонту та реконструкції, щоб матеріали, що виробляються, відігравали певну роль в економіці якомога довше.

У цьому відношенні серед цілей проекту є підвищення обізнаності та заохочення громадян, молоді та дітей звертати увагу на практики поводження з відходами, сортування та переробки.

Конкурс малюнків «Зробимо наше місто чистим!» мав на меті спонукати дітей та молодь замислитись над проблемами поводження з відходами та шляхів повторного використання ресурсоцінних компонентів.

На конкурс малюнків було подано 356 робіт, які намалювали учні 2-5х класів Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, №23.

Робоча група проєкту оцінили кожну роботу та прийняли дуже складне рішення, адже всі роботи були неймовірними та відобразили щире переживання за нашу планету.

Нагородження переможців ІІ, ІІІ та транснаціонального етапів конкурсу малюнку «Зробимо наше місто чистим!» відбудеться 03.06.2021.