Управління відходами на основі замкненого циклу ?>

Управління відходами на основі замкненого циклу

Про проект

 • Проект спрямований на впровадження інновацій у зборі та утилізації відходів у напрямку впровадження економіки замкненого циклу у поводженні з відходами.
 • Метою є підвищення екологічної ефективності в трьох різних муніципалітетах шляхом розв’язанняправових питань, створення інфраструктури утилізації відходів та запровадження нових технологій, скорочення площі полігонів та допомоги у досягненні цілей ЄС, пов’язаних з поводженням з відходами
 • Метою є встановлення довгострокового шляху до економіки замкненого циклу:
  • Циркулярна економіка базується на розширенні життєвого циклу продукції шляхом максимально можливої їх переробки, ремонту та відновлення матеріалів, з яких вони виготовлені.
 • Проект спрямований на активізацію залучених муніципалітетів у напрямку виявлення інноваційних шляхів зменшення несприятливого впливу на навколишнє середовище.
 • У проекті передбачаються:
  • Техніко-економічне обґрунтування/концепт-дослідження
  • Навчальні тури до Скандинавії з метою участі в обміні знаннями між підприємцями, операторами із поводження з відходами, дослідницькою спільнотою та представниками органів місцевого самоврядування
  • Підготовка та реалізація програм та заходів з підвищення рівня екологічної свідомості в місцевих громадах
  • Пілотні проекти та тестування кращих практик та нових технологій в мікро-масштабі з урахуванням місцевих умов для підготовки ґрунту для майбутніх флагманських проектів
  • Тестові пілотні методики та технології підготовки населення та освіти молоді
 • Важливими аспектами проекту є:
  • Транснаціональне співробітництво – посилення обміну досвідом між муніципалітетами, операторами поводження з відходами, компаніями та навчальними закладами
  • Обмін досвідом між усіма учасниками проекту
  • Підвищення компетентностей державних службовців задіяних у сфері поводження з відходами
  • Пряме та непряме навчання представникам місцевої влади, державним службовцям та населенню
  • Передача актуальних знань
  • Поширення найкращих світових практик у поводженні з відходами
  • Розробка концепцій та рішень для сталого екологічного менеджменту
  • Сприяння розвитку екологічної свідомості молоді та широких верств населення
  • Визнання потребрізних країн, навколишнього середовища і прогресу поводження з відходами

 

 • Проект впроваджується з 1 вересня 2020 року по 31 липня  2023 року

 

План дій ЄС

 • Проект вирішує частину проблем, визначених Планом дій з економіки замкненого циклу ЄС.
 • Дослідження Європейської парламентської дослідницької служби (На шляху до економіки замкненого циклу – поводження з відходами в ЄС. IP/G/STOA/FWC/2013-001/LOT 3/C3 (вересень 2017) робить висновок, що збір високоякісних потоків відходів для повторного використання, переробки та утилізації також вимагає залучення громадян та інтегрованого розвитку інфраструктури від муніципального до рівня ЄС.
 • Парламент ЄС визнає відносно високу кількість необроблених відходів, які все ще знаходяться на звалищах в багатьох державах-членах. Тому ключовими викликами на майбутнє є зниження рівня генерації відходів і узгодження цілей поводження з відходами з цілями економіки замкненого циклу.
 • Як згадується, розширена і напружена політика є ключовим пріоритетом для зниженняекологічного навантаження і досягнення загальних цілей ресурсоефективної економіки.

 

 

Веб-сайт проекту

Більш детальну інформацію про проект, новини, оновлення та ресурси можна знайти за посиланням:

www.circular-waste.eu/

 

Про фонд та партнерів

Про Фонд

 

 • Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через Norwegian Regional Cooperation Fund for Regional Cooperation (EEA)(Фонд Єдиного економічного простору та Норвегії для регіонального співробітництва) і має загальний бюджет у розмірі 1,3 млн євро, з яких бюджет м. Суми – 200,2 тис .євро

 

Звіт про акції оператора фонду

 

Всі заголовки, що посилаються на проект, повинні містити наступне твердження:

Проєкт Circular Based Waste Management (Управління відходами на основі замкненого циклу) фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Фонд грантів ЄЕП та Норвегії для регіонального співробітництва)

 

Про кожного партнера

 • Партнери проекту з трьох різних країн і мають різні цілі у поводженні з відходами, а також стикаються з різними проблемами при реалізації цілей ЄС.
 • Провідним партнером проекту є муніципалітет міста Мажейкяй (Литва), інші партнери – уряд міста Пайде (Естонія), Сумська міська рада (Україна), Регіональний центр відходів Тельшяй (Литва) та недержавна організація Грін Бізнес Норвей (Норвегія) як експертний партнер.
 • Муніципалітет Мажейкяй спільно з регіональним центром відходів  Тельшяй мають на меті вирішити 1. Збір побутових відходів, сортування та утилізація, 2. Сортування та переробка дігестату і 3. Переробка пластику. Все вищесказане – в поєднанні з розбудовою потенціалу та освітою населення для підвищення обізнаності про переробку відходів.
 • Уряд міста Пайде хотів би зібрати та проаналізувати доцільність впровадження нових практик та інновацій у діджиталізації управління відходами та підвищенні екологічної свідомості населення, особливо молоді.
 • Сумська міська рада хотіла б закласти передумови поводження з відходами на основі замкненого циклу, нарощувати потужності та здобувати знанняв усіх аспектах збору відходів, а також підвищувати рівень знань та обізнаності серед населення.
 • Green Business Norway ділиться досвідом і кращими практиками з Норвегії в управлінні відходами на основі економіки замкненого циклу, організує навчальні тури та зустрічі та координує налагодження співпраці між партнерами-бенефіціарами та операторами поводження з відходами, експертами,спрямованими на запровадження нових практик у відповідних регіонах.

 

Протягом 2018-2020 р. виконавчі органи Сумської міської ради (Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР і Департамент інфраструктури міста СМР) разом з ведучим заявником – муніципалітетом              м. Мажекяй (Литва) брали участь у конкурсі проєктів регіонального співробітництва Фонду грантів Єдиного економічного Простору та Норвегії «Спільні виклики – спільні рішення».

Проєкт «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») став переможцем зазначеного конкурсу та Фондом було присуджено грант на проведення комунікаційних та просвітницьких заходів спрямованих на обмін досвідом, а також на реалізацію пілотного проєкту у приватному секторі Сумської міської територіальної громади.

Партнерами проєкту, крім міста Суми також стали Уряд міста Пайде (Естонія), Регіональний центр поводження з відходами м. Тельшяй (Литва) та недержавна організація «Green Business Norway» (Норвегія).

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 20.05.2020 № 6842-МР «Про надання дозволу Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради на участь в реалізації проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») та розпорядження міського голови, створено робочу групу для участі в реалізації проєкту, Департаментом інфраструктури міста СМР укладено Партнерську угоду та сформовано команду проєкту.

 

During 2018-2020, the executive bodies of Sumy City Council (Department of Finance, Economy and Investment of SCC and the Department of City’s Infrastructure of SCC) together with the leading applicant – the municipality of Mazeikiai (Lithuania) participated in the call of the European Economic Area and Norway Grants Fund for regional cooperation “Joint Challenges – Joint Decisions”. The project “Circular-based waste management” was awarded a grant for communication and educational activities aimed at exchanging experiences, as well as the implementation of a pilot project in the private households of Sumy city territorial community. In addition to the city of Sumy, the project partners also include the Government of Paide (Estonia), the Regional Waste Management Center in Telsiai (Lithuania) and the non-governmental organization Green Business Norway (Norway). According to the decision of the Sumy City Council dated 20.05.2020 № 6842-MR “On granting permission to the Department of City’s Infrastructure of the Sumy City Council to participate in the project” Circular-based waste management” and the mayor’s order, a working group was created to participate in the project. The Department of City’s Infrastructure was signed the Partnership Agreement and formed a project team.

 

29.10.2020

Вебінар «Кращі практики управління відходами на основі замкненого циклу. Досвід Норвегії»

В рамках роботи над проєктом «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)» експертним партнером (компанія “Green Buisness Norway”) 29 жовтня 2020 було проведено вебінар щодо кращих практик управління відходами на основі замкненого циклу у Норвегії. Проводив вебінар CEO “Green Buisness Norway” – пан Тор Сверре Міннесйор. Основні питаннями що були розглянуті та обговорені на вебінарі:

 • Принципи побудови системи управління відходами на основі замкненого циклу, а саме: мінімізація утворення відходів, збільшення обсягів переробки та подовження строку служби продуктів, розширена відповідальність виробника у поводженні з відходам (в першу чергу, пакуванням).
 • Дорожня карта Норвегії  щодо управління відходами на основі замкненого циклу – життєвий цикл відходів від їх утворення до утилізації або вторинної переробки.
 • Кращі практики управління відходами реалізовані у Норвегії (автоматизовані сортувальні лінії, депозитна система, смарт-контейнери тощо)

У вебінарі прийняли учать представники усіх партнерів (Україна, Литва, Естонія), загалом більше 20 осіб. Від м. Суми учасниками вебінару були не тільки команда проєкту (Департамент інфрастурктури міста СМР), члени робочої групи проєкту (Департаменту фінансів, економіки та інвестицій СМР), а й представники надавачів послуг поводження з відходами (ТОВ «А-Муссон», ТОВ «Сервісресурс») та комунальних підприємств міста (КП «Сумижилкомсервіс», КП «Паркінг»).

Даний вебінар був першим із циклу щомісячних зустрічей, спрямованих на поширення передового досвіду країн ЄС у сфері поводження з відходами. Орієнтовна дата наступного вебінару – кінець листопада 2020.

Презентація додається.

Вебінар №1 Тор Свер 201029 webinar 1 best practices in waste management Нова Презентація Васькіна І. For_Partners

Webinar “Best practices of Circularbased waste management. The experience of Norway»

 

As part of the work on the project “Circular-based waste management” the expert partner (“Green Buisness Norway “) held a webinar on best practices for closed cycle waste management in Norway on October 29, 2020. Mr. Thor Sverre Minnesior, CEO of Green Buisness Norway, conducted the webinar. The main issues that were considered and discussed at the webinar:

 • Principles of building aCircular-basedwaste management system, such as: minimizing waste generation, increasing the volume of processing and extending the service life of products, extended producer responsibility for waste management (primarily packaging).
 • Norway Roadmap for Circular-basedwastemanagement – The life cycle of waste from generation to disposal or recycling.
 • Best waste management practices implemented in Norway (automated sorting lines, deposit system, smart containers, etc.).

The representatives of all partners (Ukraine, Lithuania, Estonia) attended the webinar. More than 20 people total. Among participants were not only the project team (Department of City’s Infrastructure), members of the working group of the project (Department of Finance, Economics and Investment), but also waste management service providers (LLC “A-Monsoon”, LLC Service Resource “) and municipal enterprises of the city (KP” Sumyzhilkomservice “, KP” Parking “). This webinar was the first in a series of monthly meetings aimed at disseminating EU best practices in the field of waste management. The approximate date of the next webinar is the end of November 2020.

The presentation is attached.

Вебінар №1 Тор Свер 201029 webinar 1 best practices in waste management Нова Презентація Васькіна І. For_Partners

 

05.11.2020

Тренінг з використання системи Egreg для ведення проєктної діяльності

Оператором Фонду грантів Єдиного економічного Простору та Норвегії було проведено тренінг для представників партнерів, що залучені до виконання проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») щодо користування електронною системою EGREG. Дана система використовується Фондом для моніторингу виконання проєктів та здійснення аудиторської перевірки. Метою тренінгу є навчання адміністраторів проєкту правильному використанню системи EGREG для забезпечення ефективного планування та роботи за проєктом, включаючи реєстрацію витрат та підготовку звітів. Основними питаннями розглянутими на тренінгу біли особливості навігації по системі, планування діяльності за проєктом та ведення фінансової звітності. У тренінгу прийняли участь представники Робочої групи для участі в реалізації проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу».

Training on the Egreg system for project activities

 The European Economic Area and Norway Grants Fund operator conducted a training for the partners involved in the project “Circular-based waste management” on the use of the EGREG electronic system. This system is used by the Fund to monitor project implementation and audit. The purpose of the training is to train project administrators on the proper use of the EGREG system to ensure effective project planning and work, including cost registration and reporting. The main issues considered at the training were the navigation system, project planning and financial reporting. The training was attended by the Working Group of the project “Circular-based waste management”.

 

Webinar 26.11.2020

В четвер, 26 листопада 2020 року, відбувся другий вебінар із серії «Кращі практики управління відходами на основі замкненого циклу» в рамках реалізації проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)». Вебінар було організовано експертним партнером (компанія “Green Buisness Norway”. Було розглянуто та обговорено дві основні теми:

 • Кращі практики поводження з твердими побутовими відходами – доповідач пан Фроде Сивертсен, директор компанії Мепекс (“Mepex”). Під час доповіді обговорили сучасний стан із поводження з ТПВ у Норвегії, досвід впровадження різних технік сортування та переробки відходів, а також цілі, що ставить перед собою Норвегія. Серед них такі як: обов’язкове відокремлення харчових відходів, удосконалення системи повторного використання та переробки, запровадження цифрових рішень та технологій в цій галузі, стимулювання ринку товарів із перероблених ресурсів.
 • Система управління відходами в Литві: досягнення та виклики – доповідач пан Альбертас Скінуліс, директор Інституту захисту довкілля – познайомив учасників вебінару із ситуацією щодо поводження із відходами у Литві, стан впровадження системи розширеної відповідальності виробника, існуючими технологіями переробки та планами на майбутнє. Серед основних причин недостатньо ефективного функціонування системи менеджменту відходів Литви пан Скінуліс відмітив недосконалість законодавчої бази та необхідність підвищення обізнаності населення стосовно можливостей переробки та зменшення обсягів утворення відходів.

У вебінарі прийняли учать представники усіх партнерів (Україна, Литва, Естонія), загалом більше 20 осіб. Від м. Суми учасниками вебінару були не тільки команда проєкту (Департамент інфрастурктури міста СМР), члени робочої групи проєкту (Департаменту фінансів, економіки та інвестицій СМР), а й представники надавачів послуг з поводження з побутовими відходами та комунальних підприємств міста.

Рисунок1
Рисунок2
Рисунок3

 

 

Webinar 25.02.2021

Продовжується цикл вебінарів із серії «Кращі практики управління відходами на основі замкненого циклу» в рамках реалізації проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)». 25 лютого 2021 р. відбувся черговий вебінар за темою «Впроваджені практики повторного використання матеріалів та виробів» («Established practices for reuse of materials and items»).

У вебінарі взяли учать представники з України, Литви, Естонії, Норвегії – загалом біля 30 осіб. Серед учасників вебінару з боку м. Суми – представники Сумської міської ради (Департаменту інфраструктури міста і Департаменту фінансів, економіки та інвестицій), а також представники КП «Сумижилкомсервіс» СМР, ТОВ «А-МУССОН», ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» та екологи-науковці. Пані Міріам Меккі, радник Circular Solutions, компанії Mepex (Норвегія) розповіла про унікальний досвід скандинавських країн (Норвегії, Швеції) щодо організації роботи центрів вторинної переробки сировини та приватні ініціативи в цій сфері.

Представник Литви, пані Агне Ючієне, керівник відділу повторного використання “Алітуського регіонального центру поводження з відходами, поділилася досвідом роботи Центру поводження з відходами Алітуського регіону, Литва. Доповіді викликали жвавий відгук та обговорення учасників вебінару.

Рисунок1

Рисунок2

Рисунок3

Рисунок4

Рисунок5

 

Webinar 4 18 of March

 

У четвер, 18 березня відбувся четвертий вебінар в рамках реалізації проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу». Цей вебінар був зосереджений на практиках розділення відходів та системах збору ТПВ. Учасникам вебінару були представлені дві теми:

 1. Система розділення відходів, що використовується в муніципалітетах регіону Гренландія в Норвегії: поточні досягнення, заплановані покращення та майбутні цілі щодо переробки ТПВ. Спікер – пан Ерік Хойнс, керівник відділу розвитку, Renovasjon i Grenland IKS rig.no

Renovasjon I Grenland (RIG) – міжмуніципальна компанія, відповідальна за збирання відходів, що охоплює 4 муніципалітети регіону Гренландії. RIG розробляє та впроваджує систему роздільного збирання, проводить тендери на збирання відходів домогосподарств та експлуатує пункти збирання та переробки відходів у регіоні. В даний час RIG розширила систему роздільного збирання щодо збору скляної та металевої упаковки. Було нещодавно започатковано нову ініціативу – електронне маркування побутових контейнерів.

 1. Практика та досвід розділення відходів. Спікер – пані Хільдегунн Іверсен, генеральний директор, LOOP, Норвегія

LOOP www.loop.no – це норвезька НУО, яку підтримують приватні та державні організації у галузі поводження з відходами. LOOP фокусується на роздільному збиранні та мінімізації відходів. LOOP управляє національною комунікаційною платформою www.sortere.no для управління відходами, роздільного збирання та переробки, що охоплює як ТПВ, так і комерційні відходи. www.sortere.no надає національний огляд ситуації щодо поводження з відходами та актуальні нормативні акти, практики розділення ресурсів, класифікацію та маркування відходів, а також вказівки щодо збирання та переробки пакувальних матеріалів, електронних відходів та інших фракцій. LOOP координує національну ініціативу щодо використання нового набору етикеток та кольорів для однакового маркування при роздільному збиранні. Загальна мета полягає в тому, щоб полегшити споживачам правильне розділення відходів.

У вебінарі традиційно взяли учать представники партнерів проєкту з України, Литви, Естонії, Норвегії – загалом біля 30 осіб. Активну участь демонструють представники Сумської міської ради, а саме: відділу поводження з ТПВ Департаменту інфраструктури міста, сектору екології та відділу інвестицій та зовнішнього партнерства Департаменту фінансів та інвестицій, а також представники комунальних підприємств та ТОВ «А-Муссон», ТОВ «Сервісресурс».

Рисунок1 Рисунок2 Рисунок3 Рисунок4 Рисунок5 Рисунок6 Рисунок7 Рисунок8 Рисунок9 Рисунок10 Рисунок11 Рисунок12 Рисунок13 Рисунок14

 

 

В рамках проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу» («Circular-based waste management») оголошується Транснаціональний конкурс відео-робіт «Зробимо наше місто чистим!»  (Let’s make our city clean!)

 

Рисунок15

Запрошуємо дітей 12-19 років , що проживають на території Сумської міської ОТГ прийняти участь у конкурсі відео-робіт – творчому змаганні за темою «Зробимо наше місто чистим!».

Створіть відео на 10-30 секунд яке пропонує ідеї або висвітлює теми, що стосуються питань відходів та шляху нашого міста до впровадження їх сортування або вторинного використання за однією із наступних категорій:

 1. Sortman/ Супер Сортувальник: Залучення мешканців до роздільного збору побутових відходів
 2. Cleanfuture! / Чисте майбутнє!: Альтернативи одноразовому пакуванню
 3. Secondlife of waste / Друге життя відходів
 4. Mostsustainable/everlasting solution / Стале рішення – вирішення проблеми відходів, яке буде довготривалим
 5. SuperRe-user / Супер Реюзер – найкращі ідеї для повторного використання відходів
 6. Wondertrasher / Чарівне сміття  – які чарівні речі ви можете зробити зі сміття
 7. RecyclingChampion / Чемпіон із переробки – ідеї, які заохочують людей до переробки
 8. Artcycler / Митець – предмети мистецтва або модні предмети з відходів

 

Конкурс проходитиме в 2 етапи.

Етап 1 – місцевий: Конкурс відео учасників, які проживають в межах Сумської ТГ. Буде визначено 10 переможців, яких відбере журі з представників Департаменту інфраструктури міста СМР. 10 переможців отримують цінні призи і змагатимуться за перемогу у транснаціональному етапі.

Етап 2 – Транснаціональний: 10 найкращих відео з першого туру змагатимуться у транснаціональному конкурсі, де учасники представлятимуть такі міста: 

 • Мажейкяй, Литва
 • Плунге, Литва
 • Пайде, Естонія
 • Суми, Україна

Буде обрано 4 переможця – по одному з кожного муніципалітету.

4 відео- переможця можуть представляти будь-яку категорію.

Переможці цього туру будуть обрані шляхом відкритого для громадськості онлайн голосування на сайті проєкту.

Також журі відбере 10 робіт, які отримають сертифікат в обраній номінації.

УВАГА! Приз-сюрприз!

Під час змагань буде оголошено приз сюрприз великої вартості! Володаря призу-сюрпризу буде обирати спеціальна суддівська колегія, і він може бути з будь-якої країни та будь-якої номінації!

Як взяти участь?

 1. Створи відео на 10-30 секунд на обрану тему
 2. Завантаж його на YouTube
 3. Заповниреєстраційну форму та надійшли її нам на адресу: waste.sumy@gmail.com
 4. Зроби це до 18 квітня!

 Організатор

This competition is organised by the Circular Based Waste Management project. 

The Circular Based Waste Management project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Цей конкурс організований проектом “Циркулярне управління відходами”. Проект кругового управління відходами фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через ЄЕЗ та Норвезький грантовий фонд для регіональної співпраці.

 

Webinar 5 – 22.04.21

Вебінар 5 «Кампанії з екологічної обізнаності в школах»

22 квітня 2021 р.

Черговий вебінар для працівників Сумської міської ради в рамках реалізації проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу» відбувся 22 квітня 2021 року. Цього разу тематика вебінару стосувалася комунікаційної складової проєкту, а саме залученню школярів та проведенню кампаній з екологічної обізнаності в школах. Запрошеним спікером стала пані Фредрікке Фрііс Бертойссен, яка є керівником програми «Екологічна школа LOOP» (LOOP – це норвезька НУО, яку підтримують приватні та державні організації у галузі поводження з відходами. LOOP фокусується на роздільному збиранні та мінімізації відходів).

Пані Фрідерікке розповіла про те, що собою являє «Екологічна школа LOOP», їх мету та основні напрями діяльності, про реалізовані заходи і програми, орієнтовані на школярів.

Особливо цікаво було висвітлено кампанію сталого розвитку, яку вони розпочали минулого тижня.

Були також представлені мотивуючі зразки відео для школярів та надані практичні поради щодо залучення цієї цільової аудиторії до активної участі в екологічних кампаніях.

У вебінарі взяли учать представники партнерів проєкту з України, Литви, Естонії, Норвегії, в тому числі представники Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради та Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. Вебінар викликав жваву дискусію та обмін думками між усіма партнерами проєкту і представлений досвід обов’язково стане у пригоді при проведенні інформаційних кампаній в рамках проєкту. Дякуємо організаторам та пані Фредрікке Фрііс Бертойссен за цікавий вебінар!

Рисунок1

Рисунок2

Рисунок3

Рисунок4

 

Нагородження переможців І етапу конкурсу малюнків «Зробимо наше місто чистим!»

02.06.2021 у актовій залі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, №23 відбулось нагородження переможців І етапу конкурсу малюнків «Зробимо наше місто чистим!», який пройшов у нашому місті у рамках реалізації проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»).

Цей Проєкт фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через ЄЕЗ та Норвезький грантовий фонд для регіональної співпраці.

Проект впроваджується муніципалітетом Мажейкяйського району Литви, міським урядом Пайде Естонія, АТ “Центр поводження з відходами Тельшяй”, Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та AS «Green Business Norway».

В основі проєкту лежать принципи кругової економіки, де відходи вважаються цінним ресурсом. Він заснований на розширенні життєвого циклу продукції шляхом повторного її використання, переробки, ремонту та реконструкції, щоб матеріали, що виробляються, відігравали певну роль в економіці якомога довше.

У цьому відношенні серед цілей проекту є підвищення обізнаності та заохочення громадян, молоді та дітей звертати увагу на практики поводження з відходами, сортування та переробки.

Конкурс малюнків «Зробимо наше місто чистим!» мав на меті спонукати дітей та молодь замислитись над проблемами поводження з відходами та шляхів повторного використання ресурсоцінних компонентів.

На конкурс малюнків було подано 356 робіт, які намалювали учні 2-5х класів Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, №23.

Робоча група проєкту оцінили кожну роботу та прийняли дуже складне рішення, адже всі роботи були неймовірними та відобразили щире переживання за нашу планету.

Нагородження переможців ІІ, ІІІ та транснаціонального етапів конкурсу малюнку «Зробимо наше місто чистим!» відбудеться 03.06.2021.

 

 

Вебінар «Норвезькі законодавчі розробки та стратегії підвищення рівня переробки побутових відходів» («Legislative developments and strategies to increase recycling rates from household waste»).

В рамках роботи над проєктом «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»), 03.06.2021, паном Маріусом Кнагенхьельмом, старшим радником відділу поводження з відходами та переробки з Норвезького агентства з охорони навколишнього середовища був проведений вебінар «Норвезькі законодавчі розробки та стратегії підвищення рівня переробки побутових відходів» («Legislative developments and strategies to increase recycling rates from household waste»).

Норвезьке агентство з охорони навколишнього середовища, звідки був представлений спікер – це урядова установа при Міністерстві клімату та довкілля. Їх роль полягає у здійсненні та наданні порад щодо розвитку кліматичної та екологічної політики в Норвегії. Вони професійно незалежні. Їх основні функції включають збір та передачу екологічної інформації, здійснення регуляторних повноважень, нагляд та керівництво регіональним та місцевим рівнями управління, надання професійних та технічних консультацій та участь у міжнародних екологічних заходах.

У вебінарі прийняли учать представники усіх партнерів (Україна, Литва, Естонія), а також представники Green Business Norway. Від міста Суми учасниками були представники  Департаменту інфрастурктури міста СМР та Департаменту фінансів, економіки та інвестицій СМР.

Головною метою вебінару було передання досвіду наших Норвезьких партнерів у питаннях переробки сміття та його повторного використання.

Основними питаннями, що були розглянуті на вебінарі стали:

 • Існуючі проєкти, що ставлять на меті збільшення кількості перероблених відходів та, згодом, повторного використання цих відходів. Були наведені статистичні дані щодо даного пункту.
 • Дії, які здійснюються, щоб покращити ситуацію з повторним використанням матеріалів різних типів. Серед них: окремий збір різних типів відходів; зменшення змішаних відходів; інвестиції у інфраструктуру.
 • Результати, що були досягнуті на даний момент часу та заходи щодо подальшого розвитку у сфері повторного використання.
 • Законодавчі розробки Норвегії у сферах економіки з питань переробки відходів.

 

Webinar Legislative developments and strategies to increase recycling rates from household waste».

As part of the work on the project “Circulation-based waste management” (“Closed-cycle waste management”), on Monday, June 3, 2021, Ms. Marius Knagenhelm, Senior Advisor of the Waste Management and Recycling Department of the Norwegian Environment Agency , a webinar “Norwegian legislative developments and strategies to increase the level of recycling of construction waste” (“Legislative developments and strategies to increase the level of recycling of household waste”).

The Norwegian Environmental Protection Agency, from which it was represented by the speaker, is a government agency under the Ministry of Climate and Environment. Their role will be used in the use and development of climate and environmental policy development in Norway. They are professionally independent. Their main functions include the collection and transmission of environmental information, the exercise of regulatory powers, the review and management of regional and local levels of government, the provision of professional and technical consultants, and participation in international environmental activities.

The webinar was attended by representatives of all partners (Ukraine, Lithuania, Estonia), as well as representatives of Green Business Norway. Our city was represented by members of the team projects (Department of Infrastructure of the City of Construction) and members of the working group of projects (Department of Finance, Economy and Investment of Construction).

The main support of the webinar is to publish the experience of our Norwegian partners in the field of site recycling and its reuse for various purposes, which we, the city of Sumy, and other partners can pass back the population decline in the project partner countries.

The main issues addressed at the webinar steels:

 • Existing projects aimed at increasing the amount of recycled waste and, subsequently, reusing this waste. Statistics on this item were provided.
 • Actions used to improve the situation when reusing materials of different types. Among them: separate collection of different types of waste; reduction of modified waste; infrastructure investment.
 • Results achieved so far and measures for further development in the field of reuse.
 • Norwegian legislative developments in the field of waste economics.

Презентація вебінар 03.06.2021 Circular waste management – 030621.pdf

Analysis of measures and policies to increase recycling and re-u Analysis of measures and policies to increase recycling and re-u Analysis of measures and policies to increase recycling and re-u Analysis of measures and policies to increase recycling and re-u

Вебінар «Що відбувається зі сміттям у нашому місті?» («What happens to waste in our City?» 17.06.2021

Проєкт «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») продовжує проводити цікаві та корисні вебінари на різні теми, пов’язані з поводженням з відходами. На цей раз участь взяла велика кількість спікерів з кожного муніципалітету, а саме:

 • Альгірдас Рейпас, керівник Асоціації литовських регіональних центрів поводження з відходами
 • Еглє Гележине, АТ Тельшяйський регіональний центр поводження з відходами, Литва
 • Тину Туппіц, генеральний директор Центру поводження з відходами, Пайде, Естонія
 • Марина Левенко, менеджер із зв’язків з громадськістю компанії ТОВ «А-МУССОН» , Суми, Україна
 • Олександр Іваненко, начальник відділу санітарного очищення міста та поводження з ТПВ Департаменту інфраструктури міста, Суми, Україна.

Спікери доповіли про те, що відбувається зі сміттям у кожному місті та які існують перспективи поводження зі сміттям у кожному регіоні. Цей вебінар став чудовою можливістю, щоб обмінятися досвідом та знайти нові ідеї, які згодом покращать становище у сфері переробки сміття та дадуть змогу вирішити низку екологічних питань.

Місто Суми представляли два спікери –  Марина Левенко, менеджер із зв’язків з громадськістю компанії A-MUSSON та Олександр Іваненко, начальник відділу санітарного очищення міста та поводження з ТПВ Департаменту інфраструктури міста. Марина Левенко презентувала присутнім досвід компанії ТОВ «А-МУССОН» у сфері поводження з побутовими відходами у Сумській міській ТГ, зокрема впровадженню роздільного збору побутових відходів, роботі сортувальної лінії, сезонній переробці ялинок, матеріально-технічному забезпеченню компанії для сучасного надання послуг споживачам, інформаційно-роз’яснювальній роботі для населення про важливість сортування побутових відходів та зменшення генерування відходів у суспільстві. Олександр Іваненко доповів про шляхи вирішення проблемних питань у сфері поводження з побутовими відходами та майбутніх перспектив розвитку галузі поводження з побутовими відходами.

Виступи та презентацію Марини Левенко ви можете знайти нижче.

 https://www.facebook.com/CircularBasedWasteManagement/videos/166534372111318

 

Webinar «What happens to waste in our City?» 17.06.2021

 

The Circular-based Waste Management project continues to conduct interesting and useful webinars on various topics related to waste management. This time a large number of speakers from each municipality took part, namely:

 • Algirdas Reipas, Head of the Association of Lithuanian Regional Waste
 • Management Centers
 • Eglė Geležinė, JSC Telšiai Region Waste Management Center, Lithuania
 • Tõnu Tuppits, CEO of Waste Management Center, Paide, Estonia
 • Maryna Levenko, Public Relations Manager for A-MUSSON, Sumy, Ukraine
 • Oleksandr Ivanenko, Head of the Department of Sanitary Cleaning and
 • Treatment of Solid Waste, Sumy, Ukraine

Speakers reported on what is happening with garbage in each city and what are the prospects for garbage management in each region. This webinar was a great opportunity to share experiences and find new ideas that will eventually improve the recycling situation and address a number of environmental issues.

The city of Sumy was represented by two speakers – Maryna Levenko, Public Relations Manager of A-MUSSON and Oleksandr Ivanenko, Head of the City Sanitation and Solid Waste Management Department of the City Infrastructure Department. Marina Levenko presented the experience of A-MUSSON LLC in the field of household waste management in Sumy city TG, in particular the introduction of separate household waste collection, operation of the sorting line, seasonal processing of Christmas trees, logistics of the company for modern information services to consumers -explanatory work for the population about the importance of sorting household waste and reducing waste generation in society. Oleksandr Ivanenko reported on ways to solve problematic issues in the field of household waste management and future prospects for the development of the household waste management industry.

You can find both speeches and Marina’s presentation attached below.

https://www.facebook.com/CircularBasedWasteManagement/videos/166534372111318

 

IMG_8499 IMG_8502 IMG_8501

 

 

Проміжна конференція партнерів проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу»

 15.09.2021 відбулася проміжна конференція партнерів проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»). Від міста Суми участь у заході взяли представники Виконавчих органів Сумської міської ради (Департамент інфраструктури міста СМР і Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР). Також були присутні представники партнерів проєкту – уряд міста Пайде (Естонія), Регіонального центр поводження з відходами м. Тельшяй (Литва) та недержавна організація «Green Business Norway» (Норвегія).

У рамках проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») для міста Суми передбачається проведення комунікаційних та просвітницьких заходів, начальних поїздок з метою обміну досвідом, а також розробка концепції поводження з небезпечними відходами у складі побутових та концепції організації збору та вивозу твердих побутових відходів у приватному секторі міста разом з реалізацією пілотного проєкту

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через Norwegian Regional Cooperation Fund for Regional Cooperation (EEA)(Фонд Єдиного економічного простору та Норвегії для регіонального співробітництва) і має загальний бюджет у розмірі 1,3 млн євро, з яких частка міста Суми – 200,2 тис. євро (очікуваний розмір гранту – 170 тис. євро, співфінансування з бюджету Сумської МТГ – 30 тис. євро).

Захід відбувся у змішаному форматі – представники кожного з міст-партнерів, крім міста Суми через карантинні обмеження, перебували у місті Шієн (Норвегія). Члени робочої групи міста Суми були присутні у онлайн форматі. Крім представників Виконавчих органів СМР, у конференція брали участь представники підприємств-надавачів послуг з поводження з побутовими відходами та науковці вищих навчальних закладів міста Суми.

Конференція складалась з двох частин – перша була присвячена презентаціям з поточними досягненнями та планами на найближчу перспективу від кожного з партнерів, друга – обговоренню плану перебігу проєкту, майбутніх поїздок та масштабних заходів. Також до учасників конференції з вітальним словом звернувся виконавчий директор Тор Сверре Міннесйорд (представник Green Business Norway, експертний партнеру проєкта), який висловив подяку кожному з присутніх та поділився своїми поглядами на майбутнє проєкту.

Проєктний менеджер Татарченко Юлія представила презентацію від міста Суми, де були висвітлені ключові моменти поточного стану в рамках проєкту та плани на найближчу перспективу. На даний момент були реалізовані:

 1. Транснаціональний конкурс малюнків та відеоробіт на тему «Зробимо наше місто чистим!». На конкурс малюнків було подано 356 робіт, які намалювали учні 2-5х класів Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23.На конкурс відео було подано 27 відео-робіт від молоді Сумської міської територіальної громади
 2. Вебінари, у яких брали участь представники виконавчих органів Сумської міської ради, комунальних підприємств та підприємств-надавачів послуг з поводження з побутовими відходами. Їх ключовими питаннями стали: європейські стандарти поводження з побутовими відходами, принципи побудови системи управління відходами на основі замкненого циклу, система розділення відходів, повторне використання матеріалів різних типів.
 3. Місцевий конкурс «Краще гасло проєкту» проведений відповідно до плану  заходів проєкту, метою якого був пошук влучного гасла, як запоруки успіху проєкту. Переможцем стала Алла Гончар з гаслом «Нуль відходів – нуль проблем», яке планується використовуватись для соціальних мереж проєкту, виготовлення промопродукції та соціальної реклами.

Відповідно до плану реалізації проєкту, завдання на найближчу перспективу:

 1. Розробка концепції ефективного управління побутовими відходами, що утворюються у житлових будинках індивідуальної забудови (будинки приватного сектору) з присадибною ділянкою, розташованих на території Сумської міської територіальної громади. На даний момент оголошено  тендер для визначення компанії, яка зможе розробити концепцію, що має відповідати амбітним стандартам ЄС щодо поводження з відходами, включати останні тенденції та події, пов’язані з мінімізацією відходів та передовими принципами їх переробки, з метою підвищення рівня екологічної безпеки регіону.
 2. Соціальна реклама у вигляді білбордів, розміщених на вулицях міста. Одним із ключових завдань проєкту є підвищення обізнаності населення, тому значна увага приділяється інформаційній складовій проєкту.
 3. Виготовлення відео-роликів та мультфільму. На даному етапі укладено договір з переможцем тендерних торгів – місцевою компанією, що надає послуги у сфері теле- та радіо- зв’язку на виготовлення двох відеороликів та мультфільму для дітей. Мета цих роликів полягає у збільшенні охоплень проєкту та створення інформаційно-просвітницької бази на екологічну тематику для дітей та дорослих.

Конференція завершилася обговоренням способів залучення ширшої аудиторії, показників задоволеності проєктом кожного з партнерів та підбиттям підсумків.

 

Interim conference of «Circular-based waste management project»

On September 15, 2021, an interim conference of the partners of the Circular-based waste management project was held. Representatives of the Executive Bodies of the Sumy City Council (Department of Infrastructure of the City  of Sumy and the Department of Finance, Economy and Investment of the City of Sumy) took part in the event. Also representatives of the project partners were present – the Government of Paide (Estonia), the Regional Center for Waste Management in Telsiai (Lithuania) and the non-governmental organization “Green Business Norway” (Norway).

The project “Circular-based waste management” for the city of Sumy provides for communication and educational activities, initial trips to share experiences, as well as the development of the concept of hazardous waste in the household and the concept organization of collection and removal of solid waste in the private sector of the city together with the implementation of a pilot project

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the Norwegian Regional Cooperation Fund for Regional Cooperation (EEA) and has a total budget of 1.3 million euros, of which the city of Sumy – 200.2 thousand euros (expected grant amount – 170 thousand euros, co-financing from the budget of Sumy City territorial community – 30 thousand euros).

The event was held in a mixed format – representatives of each of the partner cities, except the city of Sumy due to quarantine restrictions, were in the city of Skien (Norway). Members of the Sumy city working group were present online. In addition to representatives of the executive bodies of construction and installation work, the conference was attended by representatives of enterprises providing services for household waste management and scientists of higher educational institutions of Sumy.

The conference consisted of two parts – the first was dedicated to presentations with current achievements and plans for the near future from each of the partners, the second – to discuss the project progress plan, future trips and large-scale events. The conference participants were also welcomed by the Executive Director Thor Sverre Minnesjord (Green Business Norway representative, expert partner of the project), who thanked each of those present and shared his views on the future of the project.

Project Manager Julia Tatarchenko gave a presentation from the city of Sumy, which highlighted the key points of the current state of the project and plans for the near future. At the moment have been implemented:

 1. Transnational competition of drawings and video works on the theme “Let’s make our city clean!”. 356 works submitted by students of grades 2-5 of the Sumy Secondary School of I-III grades №23 were submitted to the drawing competition. 27 video works from the youth of the Sumy city territorial community were submitted to the video competition
 2. Webinars, which were attended by representatives of the executive bodies of Sumy City Council, utilities and enterprises providing services for household waste management. Their key issues were: European standards for household waste management, the principles of building a closed cycle waste management system, waste separation system, reuse of different types of materials.
 3. The local competition “Best project slogan” was held in accordance with the project action plan, the purpose of which was to find the right slogan as a guarantee of project success. The winner was Alla Gonchar with the slogan “Zero waste – zero problems”, which is planned to be used for social networks of the project, production of promotional products and social advertising.

According to the project implementation plan, the tasks for the near future:

 1. Development of the concept of effective management of household waste generated in residential buildings of individual development (private sector buildings) with a private plot, located on the territory of Sumy city territorial community. A tender has now been announced to identify a company that can develop a concept that meets EU ambitious waste management standards, incorporating the latest trends and developments related to waste minimization and advanced recycling principles, in order to increase the environmental safety of the region. .
 2. Social advertising in the form of billboards placed on the streets of the city. One of the key objectives of the project is to raise public awareness, so much attention is paid to the information component of the project.
 3. Making videos and cartoons. At this stage, a contract has been signed with the winner of the tender – a local company that provides services in the field of television and radio for the production of two videos and a cartoon for children. The purpose of these videos is to increase the coverage of the project and create an informational and educational base on environmental issues for children and adults.

The conference ended with a discussion of ways to attract a wider audience, indicators of satisfaction with the project of each of the partners and summarizing the results.

 

Лекція-дискусія «ZeroWaste Lifestyle»

05.11.2021  у рамках реалізації проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»), Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради спільно з Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було організовано лекцію-дискусію «ZeroWaste Lifestyle» для студентів ВНЗ міста Суми. Лекцію підготувала та провела Олена Мельник – кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та ботаніки, керівник відділу міжнародних проєктів науково-дослідної частини Сумського національного аграрного університету.

Через карантинні обмеження, лекція-дискусія була організована на базі платформи Zoom у форматі онлайн.

З метою пожвавлення навчального процесу та активізації пізнавальної діяльності студентів, було вирішено відмовитися від формату звичайної лекції. Студенти мали змогу вільно висловлювати свої думки у діалозі з лектором, а також взяти участь у інтерактивній вікторині на базі ігрової навчальної платформи Kahoot, за результатами якої 9 найактивніших учасники були відзначені подарунками від партнерів проєкту.

 Впродовж лекції були розглянуті такі ключові питання:

 1. Сучасна політика ЄС щодо поводження з відходами та унікальні практики країн Європи.
 2. 5 найкращих європейських моделей збору харчових відходів від населення
 3. Вирішення питання збору харчових відходів в Україні, з урахуванням особливостей менталітету.
 4. Поради для зменшення кількості органічних відходів.

Загалом на лекцію зареєструвалось 63 студенти, а загальна кількість учасників лекції сягнула 80 осіб з урахуванням зацікавлених викладачів та аспірантів.

Нагадаємо, проєкт «Circular Based Waste Management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Грантовий фонд ЄЕЗ та Норвегії для регіонального співробітництва). Провідним партнером проекту є муніципалітет міста Мажейкяй (Литва), інші партнери – уряд міста Пайде (Естонія), Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (Україна), Регіональний центр поводження з відходами міста Тельшяй (Литва) та недержавна організація «Green Business Norway» (Норвегія), як експертний партнер.

photo_2021-11-08_16-22-26 лекція 14 Грант Норвегія лекція -дискусія

 

 

Січневий вебінар «Інновації та прогресивні стратегії зі збору відходів у громадських місцях та на заходах» (досвід Норвегії)

27 січня 2022 року в рамках роботи над проєктом «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)» відбувся вебінар «Інновації та прогресивні стратегії зі збору відходів у громадських місцях та на заходах».

Вебінар був присвячений новаторській діяльності в галузі економіки замкнутого циклу у футбольному клубі Odd норвезької прем’єр-лігі , а також ініціативам зі збору сміття у громадських місцях, що перебувають у підпорядкуванні муніципалітету Осло.

Першу частину вебінару «Економіка замкнутого циклу, амбіції з переробки відходів та стратегії нульових викидів у футбольному клубі» провела Маріт Шульсток, керівник відділу циркулярної економіки в норвезькому клубі «Odd», який є першим у розвитку циркулярної економіки та у сфері поводження з відходами та переробки в Норвегії.

По другому питанню «Досягнення та нові інновації в галузі збору сміття у громадських місцях» виступила Синнове Фагерхауг Дален працівниця Департаменту громадських місць, муніципалітету м. Осло. Муніципалітет Осло нині впроваджує різні інновації для збору сміття у громадських місцях. Муніципалітет взяв участь у бізнес-прискоренні, мобілізувавши стартапи та інноваційні компанії, щоб запропонувати нові рішення для покращення та створення більш ефективних систем збирання відходів у громадських місцях.

 

У вебінарі взяли учать представники усіх партнерів (Україна, Литва, Естонія), загалом 23 особи. Від м. Суми учасниками вебінару були не тільки команда проєкту (Департамент інфрастурктури міста СМР), члени робочої групи проєкту (Департаменту фінансів, економіки та інвестицій СМР), а й представники надавачів послуг поводження з відходами (ТОВ «А-Муссон», ТОВ «Сервісресурс», КП «Чисте місто» СМР).

Даний вебінар був першим із циклу щомісячних зустрічей, спрямованих на поширення передового досвіду країн ЄС у сфері поводження з відходами. Орієнтовна дата наступного вебінару – лютий 2022.

 

Webinar “Innovations and progressive strategies in waste collection in public spaces and events

On January 27, 2022 as part of the work on the project “Circular-based waste management” was held a webinar “Innovations and progressive strategies in waste collection in public spaces and events”.

The webinar focused on innovative activities in the Circular economy at the Norwegian Premier League’s Odd football club, as well as on public garbage collection initiatives run by the municipality of Oslo.

The first part of the webinar Circular Economy, recycling ambitions and zero e-mission strategies in a football club was held by presenter – Marit Schulstok, Head of Circular Economy at Odd Football. Odd Football is pioneering the development of circular economy and best practices in waste management and recycling in Norway.

 

The second part Advancements and new innovations in waste collection in public spaces was held by presenter Synnøve Fagerhaug Dalen, Department for Public Spaces, Oslo Municipality. Oslo Municipality is in progress of assessing and implementing different new solutions and piloting innovations for waste collection in public spaces. The municipality has participated in a business driven accelerator activity, mobilising start-ups and innovative companies to propose new solutions to improve and establish more effective collection systems for waste in public spaces.

The representatives of all partners (Ukraine, Lithuania, Estonia) attended the webinar. 23 people total. Among participants were not only the project team (Department of City’s Infrastructure), members of the working group of the project (Department of Finance, Economics and Investment), but also waste management service providers (LLC “A-Monsoon”, LLC Service Resource “, Municipal Enterprise “Clean City”). This webinar was the first in a series of monthly meetings aimed at disseminating EU best practices in the field of waste management. The approximate date of the next webinar is February 2022.

 

photo_2022-01-27_17-05-59 (2)

 

photo_2022-01-27_17-05-59

 

photo_2022-01-27_17-06-01

 

photo_2022-01-27_17-06-00

 

 

10.09.2022

В рамках реалізації  проєкту «Circular Based Waste Management»

(«Управління відходами на основі замкненого циклу») оголошується

онлайн-челендж

«Моя еко звичка»

 

З прикладами відео, відзнятими для челенджу ви можете ознайомитися нижче.

 

Правила онлайн-челенджу «

 

 

 1. Загальні правила онлайн-челенджу:
 • 1. Ці Правила проведення Онлайн-челенджу «Моя еко-звичка» (далі – Правила) визначають порядок Організації і проведення Онлайн-челенджу «Моя еко-звичка» (далі – Онлайн-челендж). Онлайн-челендж проводиться у рамках реалізації проєкту «Circular – based  Waste  Management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»). Проєкт «Circular – based  Waste  Management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через ЄЕЗ та Норвезький грантовий фонд для регіональної співпраці.

Організатор Онлайн-челенджу – Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (м. Суми, вул. Горького,21, тел. 700-590; менеджер проєкту – 0997736501).

 • 2. Онлайн-челендж проводиться з метою формування екологічної свідомості населення Сумської МТГ, підвищення інтересу та обізнаності місцевих громадян до питань, що стосуються раціонального споживання та повторного використання речей, а також популяризації проєкту «Circular – based  Waste  Management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»).

 

 1. Час і місце проведення

Онлайн-челендж стартує 12 вересня та триває по 16 жовтня 2022 року включно.

 

3 Учасники

До участі запрошуються громадяни будь-якого віку, які мешкають на території  Сумської міської територіальної громади (далі – Учасники).

 

 1. Умови проведення

– Потрібно підписатися на сторінку проєкту в Facebook https://www.facebook.com/sumywastemanagementproject та/або Instagram @waste.sumy

– Зареєструватись за посиланням https://forms.gle/qGgNjfG7jwYcs1db6, ввівши всі необхідні дані (ПІБ, вік, телефон, електронну адресу для листування, посилання на сторінку у Facebook та/чи Instagram).

– Зняти коротке відео у форматі stories, тривалістю не більше 30 секунд, під час якого продемонструвати свої корисні еко-звички (наприклад: сортування чи прибирання сміття, раціональне споживання ресурсів, використання у повсякденному житті багаторазових еко-сумок (шоперів, багаторазових торбинок для фруктів та овочей), багаторазових пляшок для води, термо-кружок тощо), які допомагають турбуватися про навколишнє середовище та має ОБОВ’ЯЗКОВО містити заклик до дій (наприклад «я можу, а ти?», «роби як я!», «увімкни еко-мислення», «почни з себе, щоб врятувати планету» та інші подібні).

– Відео необхідно завантажити в коментарі під постом про онлайн-челендж на сторінках у Facebook чи Instagram до 16 жовтня 2022 р. включно.

– Кількість робіт від одного учасника не обмежена (але необхідно зареєструватися за кожне подане відео).

 1. Вимоги до відеороликів:

– відео повинно бути унікальним і не містити матеріалів, на які встановлені авторські права. Плагіат або використання чужих відео заборонено.

– на Онлайн-челендж подаються відео роботи в форматі stories тривалістю не більше 30 секунд;

– участь у Онлайн-челенджі означає згоду автора на відтворення матеріалів в навчальних, методичних та інших некомерційних цілях.

Відео матеріали не будуть допускатися до участі якщо:

-робота не відповідає тематиці конкурсу;

-порушені авторські права на інтелектуальну власність третіх осіб;

-відсутня повна та достовірна інформація про автора.

– робота містить дискримінаційні моменти та/або ненормативну лексику, суперечить загальновизнаним моральним і культурним цінностям, спрямоване на розпалювання міжрасової або міжнаціональної ворожнечі чи будь-яким іншим чином суперечить чинному законодавству України.

 1. Визначення переможців та подарунки:

6.1.Кількість переможців – 9.

Переможці визначатимуться за допомогою сервісу Random (генератор випадкових чисел онлайн).

Подарунки:

– Набір контейнерів для сортування сміття вдома 3 шт. (1-3 позиція у списку)

– Контейнер для компостування харчових відходів 3 шт. (4-6 позиція у списку)

– Книга “Дім-нуль відходів” 3 шт. (7-9 позиція у списку).

Умови отримання подарунків переможцями:

6.2. Для отримання подарунка переможцю, який не досяг 18 років необхідно надати: 

– Копія свідоцтва про народження/;

– Копія паспорта та копія ІПН/ копія ID картки одного з батьків  (опікуна, законного представника);

– Згода батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини (можна підписати при отриманні подарунку).

Для отримання подарунка переможцю, який досяг 18 років необхідно надати:

– Копія паспорта та копія ІПН/ копія ID картки;

– Згода на обробку персональних даних (можна підписати при отриманні подарунку).

 1. Етапи проведення онлайн-челенджу.

Онлайн-челендж проводиться у один етап – місцевий.

Завантажити відео можна у період: з 12 вересня по 16 жовтня 2022 року.

Підведення підсумків конкурсу: з 17 жовтня по 23 жовтня 2022 року.

Нагодження переможців: листопад 2022 року.

Організатор залишає за собою право коригувати періоди проведення Онлайн-челенджу та дати  визначення та нагородження переможця в зв’язку з  карантинними обмеженнями та воєнним станом.

 

 1. Нагородження переможців онлайн-челенджу:

8.1. Інформація про переможців конкурсу публікується на офіційних сторінках Організатора та партнерів проєкту у мережі Інтернет (в тому числі соціальних мережах) та ЗМІ.

8.2. Про конкретне місце, дату та час проведення церемонії нагородження переможців учасники повідомляються додатково.

 

 

 

 

 

23.05.23

Навчальна поїздка до Іспанії: сортування відходів та інновації в упаковці для переробки

17 травня партнери проекту «Управління відходами на основі замкненого циклу» відвідали Логроньо в Іспанії під час ознайомчої поїздки, щоб дізнатися про практику поводження з відходами.

1-1024x768

Спочатку група відвідала Екопарк Ла-Ріоха, підприємство з переробки відходів, яке сортує пластик, консервні банки та органічні відходи. Об’єкт належить державній установі Consorcio de Aguas y Residuos (Консорціум водопостачання та відходів) і управляється компанією, яка наразі має контракт на його експлуатацію на 20 років.

3.2

Пластик і банки з жовтих контейнерів, що надходять на об’єкт, розділяються на різні типи, включаючи ПЕТ, ПЕАД, ПЕБД, цеглу, змішаний пластик, залізо та алюміній. Усі відходи, які не підпадають під ці категорії, відправляються на звалище. Після початкового сортування матеріал проходить через два етапи контролю якості, спочатку з використанням технології оптичного сортування, а потім через ручне сортування. Відсортований матеріал потім продається на підприємства з переробки по всій країні. 

Органічні відходи, виділені під час попередньої обробки, піддаються анаеробному болдінню, процесу розкладання органічних речовин за допомогою бактерій і за відсутності кисню. Екопарк розраховує на 6 метантенків для виробництва метану таким методом і вироблення електроенергії. Частина виробленої енергії використовується для підтримки температури 55°C у метантенках, а решта (приблизно 75%) продається електроенергетичній компанії. Після того, як органічна речовина пройшла через процес перетравлення, вона повністю ферментується та поміщається в закриті склади з подачею повітря та періодично перевертається, щоб дозволити їй повністю дозріти та стабілізуватися. Отриманий компост потім дарують місцевим фермам і виноградникам.

3

Важливою послугою, яку пропонує Екопарк, є освіта та обізнаність щодо переробки та поводження з відходами. Студенти університетів, які спеціалізуються на екологічних дисциплінах, а також інженери, відвідують це місце, щоб дізнатися як про його роль у управлінні відходами в соціальному, так і в технологічному плані.

Місцева влада регіону Ла-Ріоха заохочує школи відвідувати заклад як частину їхньої навчальної програми. Школярі від 5 років відвідують цей заклад, де вони можуть почати вивчати сортування та переробку сміття. Екопарк відкритий для громадськості, і будь-яка людина чи сім’я може зв’язатися з ними, щоб домовитися про екскурсію.

2

Другою зупинкою нашого візиту стала The Circular Lab, перший в Європі інноваційний центр економіки замкненого циклу. Circular Lab – це ініціатива Ecoembes, організації, яка гарантує, що пакувальні фірми дотримуються своїх юридичних зобов’язань щодо переробки побутової упаковки, яку вони виставляють на ринок. Це включає легкі побутові відходи упаковки, такі як пластик, метал, папір і картон.

У The Circular Lab розробляється низка проектів, а рішення тестуються в різних місцях Іспанії з метою запровадження циклічної практики управління відходами по всій країні.

5

SmartWaste — це інформаційна платформа, яка за допомогою штучного інтелекту та аналізу даних має на меті підвищити ефективність збору та переробки упаковки в рамках ефективного розумного міста. Платформа збирає такі дані, як швидкість утворення відходів, відстань між контейнерами та людьми, а також обчислює об’єм і щільність відходів. У поєднанні з демографічними даними, якими володіє муніципалітет, і даними, зібраними платформою, планування маршруту є оптимізованим і відстежуваним. Крім того, отримано більш цілісне уявлення про вплив управління відходами. Наразі система діє в 5 локаціях, обслуговуючи 1,5 мільйона громадян.

4

VARPEL – це система, яка робить фотографії, з яких витягується інформація для розрахунку об’єму та щільності відходів.

Digital Twin — це симулятор сміттєпереробного заводу, який дозволяє змінювати параметри, щоб зрозуміти, як оптимізувати його функціональність залежно від того, як змінюються обставини, наприклад отримані обсяги та типи матеріалів.

6

Circular Trust використовує технологію блокчейн, щоб оптимізувати відбір, збір і переробку відходів, одночасно зменшуючи витрати та вплив на навколишнє середовище. Використання блокчейну пропонує кращий контроль над інформацією шляхом створення смарт-контрактів і створення документальних підтверджень, а також автоматизації платежів. Таким чином, весь процес є прозорим та ефективнішим. З моменту початку роботи в 2020 році сотні щоденних транзакцій були зареєстровані на понад 90 сортувальних заводах в Іспанії. У першій половині 2022 року в середньому було оброблено 4725 зняття коштів і близько 18 000 щомісячних транзакцій.

Проект «Percibidos» зосереджується на поведінці громадян і шляху клієнта, щоб зрозуміти психологію громадян щодо упаковки та відходів. Громадян заохочують надсилати фотографії місць сортування сміття у своїх домівках; ця діяльність показала, що люди встигають сортувати свої відходи навіть в обмеженому просторі, вказуючи на те, що обмеження простору більше розумове, ніж фізичне. Під час іншої діяльності громадян попросили одягнути окуляри для стеження за очима, щоб побачити, на що громадяни зосереджуються під час купівлі товарів.

9.2

Reciclos – це ініціатива, заснована на стимулюванні звичок переробки. Ідея почалася в 2018 році та розширилася до 267 машин у 2022 році з 8,5 мільйонами користувачів. Громадян заохочують здавати вторсировину в автомат для зворотного продажу в обмін на бали, які вони збирають, скануючи QR-код через додаток Reciclos на своєму мобільному телефоні. Зібрані бали можна використати для участі в розіграшах призів або пожертвувати на вибрані благодійні цілі.

На додаток до реверсивних торгових автоматів, Reciclos вивчає, як модернізувати поточні жовті контейнери за допомогою «розумного кільця», яке може виявити депонований матеріал і стимулювати громадян за тією ж схемою. Концепція наразі випробовується на 16 одиницях у реальних умовах, щоб переконатися, що вона здатна впоратися з будь-якими погодними умовами та навколишнім середовищем, а також з підняттям бункерів вантажівками під час спорожнення. «Розумне кільце» може ідентифікувати користувачів за допомогою картки або програми Reciclos, і воно може ідентифікувати предмети як шляхом зчитування штрих-коду, так і через сканування самого товару.

Основною стратегією підприємницької діяльності The Circular Lab є співпраця зі стартапами та підприємцями з усього світу. Він працює як акселератор, який допомагає стартапам, які працюють в аспектах циклічної економіки, головним чином упаковки майбутнього, обізнаності та розумного утилізації відходів, розробляти свої рішення та робити їх ефективнішими. Вони мають широку мережу по всій Європі та допомагають стартапам знаходити співробітників.

7

Сертифікат під назвою GoCircular Pass присуджується стартапам з найвищим потенціалом у циркулярній економіці. Щоб отримати цю печатку, компанії проходять процес оцінки за участю внутрішніх і зовнішніх експертів. Стартапи використовують це як знак якості під час презентації інвесторам.

Circular Packaging Challenge — це змагання між стартапами з усієї Європи з метою визначення найкращих рішень для просування кругової упаковки. Circular Lab оцінила понад 10 000 стартапів з усієї Європи. Було відібрано 320, з яких 15 отримали можливість відвідати фінальний захід, щоб представити свої ідеї. Було оголошено 4 переможці, які зараз пов’язані з пакувальною галуззю та беруть участь у різноманітних проектах із великими гравцями галузі.

Інший конкурс, Circular Urban Challenge, передбачав співпрацю з муніципалітетом Логроньо. Стартапи, які працюють у циклічній економіці в упаковці та містах, були досліджені та оцінені, відібрано 100 остаточних кандидатів. Конкурс завершився 7 переможцями, які тепер тісно співпрацюють із The Circular Lab.

Circular Talent Labs — це програма, спрямована на підтримку молодих талантів шляхом збирання команд студентів університетів для роботи протягом 3-6 місяців над певними проблемами циклічної економіки. Програма призначена для роботи учасників у відкритому середовищі, що дозволяє впроваджувати інновації за допомогою та під керівництвом наставників. Кінцева мета полягає в тому, щоб студенти отримали досвід, розширили свій професійний розвиток і отримали життєздатний мінімальний продукт, який можна індустріалізувати.Керуючись принципами екологічного дизайну, проекти The Circular Lab також спрямовані на створення екологічної упаковки.

PackCD — це програмний інструмент, який можна використовувати для прогнозування впливу контейнерів на навколишнє середовище вже на етапі проектування. Інструмент надає інформацію про те, як поводитиметься контейнер від моменту його викидання до повторного включення як нового продукту. Крім того, він пропонує ідеї щодо сталого розвитку та пропозиції щодо покращення.

Також проводяться дослідження нових матеріалів, таких як біопластик у рамках проекту Bio-Bio, де органічні матеріали, що розкладаються на 100%, можуть використовуватися в упаковці, наприклад картопляне лушпиння чи інші відходи, отримані з рослин.

Намагаючись переконатися, що майбутня упаковка є довговічною та займатиме менше площі, The Circular Lab досліджує, як виглядатиме упаковка майбутнього. Обсерваторія упаковки майбутнього – це платформа знань, яка збирає та аналізує тенденції та новини, які публікуються в упаковках у всьому світі.

Проект «Управління відходами на основі замкненого циклу» фінансується Ісландією, Ліхтенштейном і Норвегією через ЄЕЗ та Норвезьким фондом грантів для регіонального співробітництва – eeagrants.org.

 

Spain Study tour: Waste sorting and Innovations in packaging for recycling

May 23, 22023

On 17th May, project partners from the Circular Based Waste Management project visited Logroño in Spain, on a study tour to learn about waste management practices, citizen engagement and projects and entrepreneurial work being carried out towards circular practices.

The group first visited the Ecopark of La Rioja, a waste management facility that sorts plastic, cans and organic waste. The facility is owned by Consorcio de Aguas y Residuos (Consortium of Water and Waste) a public entity, and operated by a company which currently has a contract to operate it for 20 years.

Plastic and cans from the yellow bins arriving at the facility are separated into different types including PET, PEAD, PEBD, brick, mixed plastic, iron and aluminium. Any waste that does not fit these categories is sent to the landfill. After initial sorting the material passes through two stages of quality control, first using optic sorting technology and finally through manual sorting. The material recovered is then sold to recycling facilities around the country. The location and quantity sent, is dictated by the Consortium of Water and Waste every month and the profit from the sale of the material goes to the public entity owning the facility.

Organic waste separated during pre-treatment undergoes anaerobic digestion, a process of degradation of organic matter using bacteria and in the absence of oxygen. The Ecopark counts on 6 digesters to produce methane with this method and generate electricity. Part of the energy generated is used to maintain the digesters at 55o C and the rest (approximately 75%) is sold to the electricity company. Once the organic matter has passed through the digestion process, it is fully fermented, and deposited in closed warehouses with air supply and flipped periodically in order to allow it to fully mature and stabilise. The resulting compost is then donated to the local farms and vineyards.

Education and awareness on recycling and waste management is also an important service offered by the Ecopark. University students from environmental disciplines but also engineering visit the site to learn both about its role in waste management socially but also technologically.

The local government of La Rioja region encourages schools to visit the facility as part of their curriculum. Schoolchildren as young as 5 years old visit the facility where they can begin to learn about waste sorting and recycling. Children and youngsters visit the facility at various stages in their educational level with the content presented to them becoming more technical the older they are. The Ecopark is open to the public and any group or family may contact them to arrange a guided visit.

The second stop of our visit was The Circular Lab, the first innovation centre in Europe for a Circular Economy. The Circular Lab is an initiative by Ecoembes the organisation that ensures packaging firms abide by their legal responsibility to ensure household packaging they place in the market is recycled. This includes light household packaging waste such as plastic, metal, paper and carton.

At The Circular Lab, a number of projects are under development and solutions are being tested across various locations in Spain with the purpose to establish circular practices in waste management across the country.

SmartWaste, is an information platform that with the aid of artificial intelligence and data analysis aims to improve efficiency in collection and recycling of packaging as part of the workings of an effective smart city. The platform collects data such as rate of waste production, distance between containers and people, and calculates volume and density of waste. In combination with the demographic data the municipality holds, and the data collected by the platform, route planning is optimised and traceable. Furthermore, a more wholistic view of the impact of waste management is acquired. The system is currently present in 5 locations, serving 1.5 million citizens.

VARPEL is a system that captures photos from which information is extracted to calculate the volume and density of waste material.

Digital Twin is a simulator of a waste treatment plant, which allows to change parameters in order to understand how to optimise its functionality depending on how circumstances change such as volumes received and types of material.

Circular Trust uses blockchain technology in order to optimize waste selection, collection and recycling while reducing costs and environmental impact. The use of blockchain offers greater control of information by establishing smart contracts and generating documentary evidence as well as automating payments. In this way the entire process is transparent and more efficient. Since it started operations in 2020, hundreds of daily transactions have been registered in more than 90 sorting plants in Spain. In the first half of 2022, an average of 4,725 withdrawals and around 18,000 monthly transactions have been processed and recorded in the blockchain network. The system allows traceability of waste from citizen to recycler as traceability of the material is important to ensure the quality and origins of the material.

The HolyGrail project examines traceability of materials with the use of digital watermarks. Digital watermarks invisible to the naked eye are printed on containers that can be recognised optically by sorting machines and through a mobile app, helping citizens to better sort their waste.

The “Percibidos” project places focus on citizen behaviours and the customer journey so as to understand citizen psychology with respect to packaging and waste. Citizens are encouraged to send photos of their waste sorting spaces in their homes; this activity has shown that people manage to sort their waste even in limited spaces, indicating that the limit of space is more mental than physical. In another activity, citizens have been asked to wear eye tracking glasses to see what citizens focus on when purchasing items.

Reciclos is an initiative based on incentivising recycling habits. The idea began in 2018 and scaled to 267 machines in 2022 with 8.5m users. Citizens are encouraged to deposit their recyclables in a reverse vending machine in exchange for points which they collect by scanning a QR code through the Reciclos app on their mobile phone. Points collected can be used to take part in lucky draws for prizes or donated to selected charitable causes.

Further to the reverse vending machines, Reciclos is studying how to retrofit the current yellow bins with a “smart ring” that can detect the material deposited and incentivise citizens under the same scheme. The concept is currently being tested on 16 units in real conditions to ensure it can handle all weather conditions and environments as well as the lifting of the bins by the trucks when being emptied.  The “smart ring” can identify users with a card or the Reciclos app and it can identify items both by reading the barcode and scanning the item itself.

The entrepreneurship area of The Circular Lab has as a main strategy to cooperate with startups and entrepreneurs from all around the world. It operates as an accelerator that helps startups working in circular economy aspects, mainly packaging of the future, awareness and smart waste, to develop their solutions and make them more efficient. They have a wide network across Europe and help the startups find collaborators.

A certification called the GoCircular Pass is awarded to the startups with the highest potential in circular economy. To obtain this seal, companies go through an evaluation process involving internal and external experts. Startups use this as a quality seal when pitching to investors.

The Circular Packaging Challenge was a competition between startups from all around Europe to identify the best solutions to promote for the circularity of packaging. The Circular Lab evaluated over 10,000 startups from around Europe. 320 were selected out of which 15 were offered the possibility to attend a final event to pitch their ideas. 4 winners were announced, and these have now been connected to the packaging industry and becoming involved in various projects with large industry players.

Another competition, the Circular Urban Challenge, involved collaboration with the municipality of Logroño. Startups working in circular economy in packaging and cities were scouted and evaluated with 100 final candidates selected. The competition ended with 7 winners who are now working closely with The Circular Lab.

The Circular Talent Labs is a programme aiming to support young talent by putting together teams of university students to work for 3-6 months on defined circular economy challenges. The programme is designed for participants to work in an open environment that allows for innovation with the help and guidance of mentors. The final goal is for the students to gain experience, expand their professional development and obtain a viable minimum product that can be industrialised.

Guided by principles of eco-design, projects by The Circular Lab further aim to create packaging that is sustainable.

PackCD is a software tool that can be used to predict the environmental impact of containers already from the design stage. The tool gives information on how the container will behave from when it is discarded, through to it being reincorporated as a new product. It further offers insights on sustainability and suggestions for improvement.

Research is also conducted on new materials, such as bioplastics under the Bio-Bio project where organic materials that can be 100% decomposed can be used in packaging, such as potato peels or other waste derived from plants.

While trying to ensure future packaging is sustainable and with a reduced footprint, The Circular Lab explores what the packaging of the future will look like. The Observatory of the Packaging of the Future, is a knowledge platform which collects and analyses trends and news that are published worldwide in packaging.

More photos from the study tour can be found on the project’s facebook page here.

The Circular Based Waste Management project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation – eeagrants.org.